За контакти

инж. Мартин Златев
Компютърен Сервиз България ЕООД
България, гр. Поморие, ул. Нео Анхиало 6
mobile:+359 878 744 677
skype: coms.bg
web: www.coms.bg